oxitall

La tècnica del tall per oxitall representa robustesa.

Aquesta tecnologia s’aplica a grans mesures de fins a 200 mm i ens permet tallar a peces de dimensions fins 16.000mmx3.000mm.

oxicorte